Over Mij

Over mezelf schrijven is geen gemakkelijke taak voor mij, ik zou het beter door een vriend laten doen, maar aangezien mijn "product" een dienst is die met de persoon te maken heeft, zal ik mijn best doen om u enkele insides aan te bieden (uit de originele bron). Ik zal hier niet schrijven over de scholen die ik heb bezocht, graden of diploma's, vreemde talen die ik heb geleerd, noch over beroepservaring, omdat u die gemakkelijk op mijn CV kunt vinden.

Dingen goed doen, met volle inzet en eerlijkheid maken deel uit van mijn levensscenario, van kindsbeen af aangeleerd en daarvoor ben ik mijn ouders dankbaar. Daarom ga ik niet bewust stappen ondernemen of ondersteunen die bedoeld zijn om te mislukken. Op dit fundament heb ik mijn levenservaringen en meer dan 20 jaar beroepservaring gebouwd, die elk een stevige bouwsteen vormden naar mijn huidig wezen. Niet allemaal waren ze aangenaam, sommige bleken een grote prestatie, maar ik ben ze allemaal even dankbaar, want ik heb ervan geleerd. Een rijke ervaring die het heden tot ME maakt.

Hoogachtend,
Elena Leclair, MBA

TRIPLE LIVING NV

RIVERSIDE RESIDENCES

FAST SOLUTION NV

ROBIMCO D&E SRL

ROMCO ML DESIGN SRL

Referenties
2018-present

Bedrijfsadvisering en interim-management, bouw en handel, Roemenië en België

2015-2018

Advisering en projectmanagement van internationale consortia, kathodische beschermingssystemen van pijpleidingen voor ruwe olie, Hongarije, Roemenië

2010-2011

Interim-management voor investeringsportefeuille, bedrijfsherstructureringen liquidaties, Oostenrijk en Roemenië

2008-2010

Managen van vastgoedontwikkeling van 57 villa's, Roemenië

2003-2007

CFO van een internationale gieterij, fabrikant van stilstaande onderdelen voor zware industrie en windenergie, Roemenië, Spanje en Duitsland

2000-2002

Studeren in Wenen, Oostenrijk

1999-2000

Bankwezen - bankverrichtingen, kredietverlening en bankgaranties, Roemenië

Vision

De beste gids zijn voor uw start-up

Mission

Cliënten de meest uitgebreide zakelijke begeleiding geven

België, 2610 Wilrijk, Antwerpen, Maurice Leytensstraat 18